กิจกรรมเสริม (เลือกเสรี)

 
 
                   
                             กิจกรรมเสริมพิเศษ (เลือกเสรี) 
                                  กิจกรรมเสริม (เลือกเสรี) คือ
กิจกรรมเสริมทักษะเฉพาะทาง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 
             
นักเรียนที่มีความสนใจ  สามารถเลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญา
              ตลอดจนศักยภาพทางด้านร่างกาย ความถนัด และความกล้าแสดงออกของนักเรียน
               โดยทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมพิเศษ 4 กิจกรรม 
               
1. วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก (Little Lab)  ครูผู้สอนจาก EDU KIDS
                   เรียนทุกวันอังคาร แบ่งเป็นสามรอบๆละ 1 ชั่วโมง เรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์

              
2. กิจกรรมว่ายน้ำ  ครูผู้สอน นายวิศิฏฐ์ หลักคงคา
                   เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ที่สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

              
3. กิจกรรมเทควันโด  ครูผู้สอน นางปัญญาวดี ศรีรชตพิบูลย์
                   เรียนทุกวันพุธ แบ่งเป็นสามรอบๆละ 30 นาที เรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์

               
4. กิจกรรมนาฏศิลป์ (รำไทย) โดยครูผู้สอนที่มีความถนัดทางด้านการรำไทยโดยเฉพาะ
                   เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น. สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง


 
 
  
 
 
 
   
Current Pageid = 127