ติดต่อโรงเรียน

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มสามารถติดต่อกับทางโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ/ครูประจำชั้น Teddy-เตรียมอนุบาล : นางสาวโศภิษฐ์ศยา บุญเสริมสุข / นางรุ่งนภา ปลั่งสมบัติ
ฝ่ายงานกิจกรรมนักเรียน / ครูประจำชั้นอนุบาล 3 : นางสาวภัทราวดี บุราณสาร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 : นางสาวภรณ์พัตรา ศรีพิพัฒน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 : นางสาวศิริรัตน์ สนธิรักษ์
ฝ่ายงานธุรการ : นางสาวจิตติมา  เจริญผล
เลขที่ 440 ซอย 18 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 4145, 0 2591 0155 Fax. 0 2589 4187
Email chotimakinder@gmail.com
CHOTIMA's Official Line : chotimakinder440
Facebook :
chotimakinder@gmail.com

Current Pageid = 119