โรงเรียนอนุบาลโชติมา

 
 


 

ปีที่ก่อตั้ง

 

     โรงเรียนอนุบาลโชติมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 
     โดยนายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา

  สถานที่ก่อตั้ง

 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

     นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา

 ที่ปรึกษาการบริหารโรงเรียน

     นางมาลี ชวนกำเนิดการ
 
     รศ.(พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนันท์
 
     ร.ศ.ดร. มยุรี ชวนกำเนิดการ
 
     นายเกื้อ แก้วเกตุ
 ผู้จัดการโรงเรียน
     ดร. มัทนียา โชติมา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

     นางมามี โชติมา 
  ตราประจำโรงเรียน
    
  สีประจำโรงเรียน
     สีเขียว - ขาว 
 ปรัชญาของโรงเรียน
  " พัฒนาการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำความคิด "

 
อัตลัษณ์ประจำโรงเรียน

     ร่าเริง แจ่มใส พัฒนาการตามวัย
 เอกลัษณ์ประจำโรงเรียน
     โรงเรียนสะอาด ปลอดโปร่ง เชื่อมโยงธรรมชาติ 
  เว็บไซต์โรงเรียน
  เว็บเพจโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

  
     ฝ่ายงานธุรการโรงเรียน  :  Tel. 02-589-4145, 02-591-0155
                                                Fax. 02-589-4187  
                                               
Email : chotimakinder@gmail.com 
                                    CHOTIMA's Official Line : chotimakinder440
     


 (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.) 
Current Pageid = 91