Chotima's KIDS CAMP

 
 
                   
                             Chotima's KIDS CAMP (ค่ายระหว่างปิดภาคเรียน)
                  ค่าย CKC เป็นการเรียนสอนในเชิงการเรียนรู้และพัฒนา IQ และ EQ ให้กับนักเรียนในช่วงเวลาสั้นๆ
             ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ 
           
สำหรับภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ภายในค่ายจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
            และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อพัฒนาความคิด สติปัญญา ร่างกาย ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม

                                   ระดับการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ
                                   1. เด็กเล็ก - เปิดรับเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง  3 ปี
                                   2. เด็กโต - เปิดรับเด็กนักเรียน อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
                                                                                     
                                     ค่ายภาคเรียนที่ 2 แบ่งออกเป็นระยะ
                                    ระยะที่ 1 English CKC ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
                                    ระยะที่ 2 Music CKC ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561
                 
 
 
 
สนุกสนานกับบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆสำหรับเด็ก
T. Neil's ENGLISH Camp
  
พิเศษ!
สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เท่านั้น!!! 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่มีความสนใจทางด้านภาษา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษา
ทางโรงเรียนอนุบาลโชติมา ได้มีการจัดโปรแกรมการเรียนการออกเสียงในภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง


T. Neil's ADVANCED PHONICS Camp
 
 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกับทางโรงเรียน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 5 มีนาคม 2561 นะคะ ^0^

ใบสมัครเรียนค่าย / ติดต่อเรา
 
 
Current Pageid = 137