โรงเรียนอนุบาลโชติมา 
     
   
 
  โทร :  0 2589 4145
            0 2589 4187
 
   แผนที่ :  
   
     

 
 
   ปฏิทิน
 
 
 
   จำนวนผู้เข้าชม
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมนักเรียน

 
 

     ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561                              
                              -  
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน                                
                              -
กิจกรรมวันไหว้ครู 
                              -  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
                        -  
กิจกรรมวันแม่
                              -  
กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1
                              - 
วันนิทรรศการผลการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
                               - 
ค่าย CKC DAY CAMP  ภาคเรียนที่ 1 
                               - 
กิจกรรมวันลอยกระทง
                               -  
กิจกรรมวันพ่อ
                               -  
กิจกรรมวันปีใหม่ - " Chotima's New Year Party " 
                                                            - สนุกสนานกับกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลลมากมาย ในธีมงานแฟนซี
                               -  
กิจกรรมกีฬาสี Chotima's Sports Day


     
  โรงเรียนอนุบาลโชติมา
440  ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ  ซ. 18  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 02-589-4145, 02-591-0155   โทรสาร 02-589-4187   Email: chotimakinder@gmail.com
 
          © Copyright, 2007 Chotimakinder.ac.th All rights reserved.  

Current Pageid = 75