กีฬาสี 2560

 
 
                   
                                เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา มีความกล้าแสดงออก 
                          และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
                          โรงเรียนอนุบาลโชติมา จึงจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ ที่  12 มกราคม 2561  
                             
                                           ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดและแข่งขันกีฬาสีร่วมกับนักเรียน ดังนี้


 
 

 

กำหนดการ
เวลา 08.15 น.                           


เวลา 09.15น.


เวลา 11.30น.                                   

 


 เข้าแถวเคารพธงชาติ
 เดินขบวนพาเหรด

 เปิดงาน กิจกรรมกีฬาสี

 เริ่มแข่งขันกีฬาสี / กองเชียร์ / เชียร์ลีดเดอร์

 ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี

 ปิดงาน กิจกรรมกีฬาสี

     การแต่งกาย                                   นักเรียน : สวมเสื้อยืดตามสี และกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
                                                                                 ผู้ปกครอง : สวมเสื้อตามสีของบุตรหลานท่าน      


     
 
 

   
 
 
ประมวลภาพงาน Sports Day'60
 
 
 Current Pageid = 96