เอกสารประกอบการสมัคร
 
 

                          สำหรับผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียนกับทางโรงเรียน สามารถเข้าสมัครได้ด้วยตนเอง 
ที่โรงเรียนอนุบาลโชติมา >> แผนที่โรงเรียน โดยเตรียมเอกสารดังนี้


     เอกสารประการสมัคร                        
                                 -  ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลโชติมา
                                     -  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1 ฉบับ
                                
-  สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ 
                                 
-  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
                                 
-  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
                                
-  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 6,000 บาท (สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนกับทางโรงเรียนครั้งแรก)
                                    สิ่งที่จะได้รับ 1. ชุดถุงผ้า (ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อนผ้าเช็ดตัว ชุดนอน) 
                                                         2. ค่าประกันอุบัติเหตุ / ค่าตรวจสุขภาพ / ค่าบำรุงของเสียหาย
 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-589-4145, 02-5910155 ฝ่ายงานธุรการโรงเรียน
หน้าแรก  / เกณฑ์การรับสมัคร 

 

Current Pageid = 126